Hyr

Zgjidh paketën tënde

50 €

Dietë klinike

50 € / për 3 muaj

Dietë përgjatë shtatzanisë

50 € / për 1 muaj

Dietë për fëmijë

50 € / për 1 muaj

Dietë për shtim në peshë (FEMRA)

50 € / për 1 muaj

Dietë për shtim në peshë (MESHKUJ)

50 € / për 1 muaj

Dietë për rënie në peshë (FEMRA)

50 € / për 1 muaj

Dietë për rënie në peshë (MESHKUJ)